Fractie GroenLinks Nuth stelt vragen aan college over Tihange

De fractie van GroenLinks Nuth heeft een aantal kritische vragen aan het college van B&W gesteld betreft Tihange. Aanleiding van deze schriftelijke vragen is een onlangs verschenen Infobulletin van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en een onfhankelijk onderzoeksrapport dat de berichtgeving in de Infobulletin ontkracht. Het schrijven van de Veiligdheidsregio in haar infobulletin betreft Tihange, is naar de mening van GroenLinks hiermee zorgwekkend. Zijn alle rapporten wel bekend? Voert de Veiligheidsregio wel genoeg druk uit op de Belgische autoriteiten? Hoe is de rol van de gemeente Nuth en die van Veiligheidsregio betreft de rechtzaak tegen Tihange? 

Lees hieronder het infobulletin en de door onze fractie gestelde vragen! Zodra wij antwoord hebben op onze vragen, zullen wij ze hier berichtgeven.